Majątek


Majątek:

Nieruchomości użytkowane przez instytucje kultury:

Użytkownik: Dom Kultury „Klub Skolwin”
Adres nieruchomości: ul. Stołczyńska 163
Podstawa prawna: umowa przeniesienia własności nieruchomości (Rep. A. 2059/2005 z 11 V 2005 r.) - kopia aktu notarialnego

Dodatkowe informacje:

Umowa użyczenia (opłata za media) z 28 XII 2004 r. (aneks 1 III 2008 r.) zawarta na czas nieokreślony z Filią Przedszkola nr 77 przy ul. Hożej 8-10 w Szczecinie – wpływy około 16.000 zł/rok.

Wartość środków trwałych (majątek brutto BZ i majątek netto BZ w latach 2012 - 2018) - pobierz

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 - pobierz


udostępnił: Dom Kultury "Klub Skolwin", wytworzono: 2018/06/30, odpowiedzialny/a: Adam Komorowski, wprowadził/a: Robert Wawryniuk, dnia: 2019/05/10 11:14:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Robert Wawryniuk 2019/05/10 11:14:38 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2018/07/03 12:24:31 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2008/10/14 19:41:56 modyfikacja wartości
Łukasz Dzikowski 2007/11/21 14:19:03 nowa pozycja