Regulamin organizacyjny


Organizację wewnętrzną “Klubu Skolwin” określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
(Na podstawie Statutu Domu Kultury „Klub Skolwin” – Uchwała nr XLIX/937/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY - plik do pobrania


udostępnił: Dom Kultury "Klub Skolwin", wytworzono: 2017/11/06, odpowiedzialny/a: Adam Komorowski, wprowadził/a: Robert Wawryniuk, dnia: 2018/10/23 15:11:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Robert Wawryniuk 2018/10/23 15:11:34 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2017/11/06 14:50:16 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2017/11/06 14:44:54 modyfikacja wartości
Robert Wawryniuk 2017/11/06 14:31:41 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2014/03/20 12:43:21 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2009/04/20 11:37:21 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2009/04/20 11:33:17 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2008/10/18 19:11:10 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2008/10/18 19:10:29 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2008/10/18 19:08:16 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2008/10/18 18:58:23 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2008/10/18 18:54:37 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2008/10/18 18:53:23 modyfikacja wartości
Rafał Iwański 2008/10/14 19:38:16 nowa pozycja