przejdź do treści

Regulamin organizacyjny


Organizację wewnętrzną “Klubu Skolwin” określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
(Na podstawie Statutu Domu Kultury „Klub Skolwin” – Uchwała nr XLIX/937/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY - plik do pobrania


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem