przejdź do treści

Budżet

.


Wysokość udzielonych przez Gminę Miasto Szczecin dotacji celowych (bieżących i celowych) począwszy od roku 2012 do roku 2018 - pobierz

Rachunek zysków i strat 31.12.2018 - pobierz

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 - pobierz


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem