przejdź do treści

Majątek


Majątek:

Nieruchomości użytkowane przez instytucje kultury:

Użytkownik: Dom Kultury „Klub Skolwin”
Adres nieruchomości: ul. Stołczyńska 163
Podstawa prawna: umowa przeniesienia własności nieruchomości (Rep. A. 2059/2005 z 11 V 2005 r.) - kopia aktu notarialnego

Dodatkowe informacje:

Umowa użyczenia (opłata za media) z 28 XII 2004 r. (aneks 1 III 2008 r.) zawarta na czas nieokreślony z Filią Przedszkola nr 77 przy ul. Hożej 8-10 w Szczecinie – wpływy około 16.000 zł/rok.

Wartość środków trwałych (majątek brutto BZ i majątek netto BZ w latach 2012 - 2018) - pobierz

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 - pobierz


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem