przejdź do treści

Kierownictwo


Kierownictwo:

(Na podstawie Statutu Domu Kultury „Klub Skolwin” – Uchwała nr XLIX/937/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.)
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
1) „Klubem Skolwin” kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej,   właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
2) Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora.
3) Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4) Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniotwórczy.
5) Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny „Klubu Skolwin”.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem